subscribe
Professor de tecnologies i màrqueting
Sin categoría

El código de barras: una solución para diversos problemas

 

El codi de barres: una solució per diversos problemes

 

Solució per grans superfícies

Agilitzant les cues de les caixes

Quan anem a comprar productes al supermercat, veiem que la caixera ens fa la factura o ticker de venda molt ràpid.   Els que passem dels quaranta anys, recordem de petits haver anat als primers supermercats i economats de segona generació, on calia fer-se associat per accedir als seus preus avantatjosos.   Als anys 70, les caixeres miraven les etiquetes adhesives dels preus que anaven enganxades a cada producte i apuntaven cada preu a la màquina enregistradora, de forma que el tiquet era una successió de xifres sumades molt difícils de desxifrar.   Ara els tiquets de caixa inclouen una descripció de cada producte, i les caixeres dediquen una fracció petitíssima del seu temps en passar el producte per davant d’un lector de codi de barres.   L’ordinador de la caixera demana automàticament a la central la descripció i el preu del codi que acaba de llegir i amb això imprimeix un tiquet de caixa molt més fàcil de repassar; més fiable per tothom.   Als anys 70, 80, 90 i fins i tot als nostres dies, moltes botigues de barri encara etiqueten tots els productes amb un adhesiu que porta el preu.

Reducció de temps de col·locació als linials

Això implica que l’operació de col·locar el producte als prestatges (que equival als lineals de les grans superfícies) triga molt més, ja que el col·locador ha d’anar amb una maquineta d’imprimir etiquetes i enganxar l’adhesiu a cadascuna de les caixes o envasos de producte.   Amb el cost que suposa el temps extra de fer aquesta tasca del col·locador, pagaríem en poques setmanes un sistema lector de codi de barres enllaçat amb la comptabilitat i el control de stocks de la botiga.   Un cop que s’han col·locat els lectors de codis de barres, no només hi ha l’estalvi del col·locador, sino també l’estalvi en l’automatització del control de stock, l’estalvi en la introducció de les vendes com assentaments comptables i la repidesa que això implica en l’obtenció directíssima de les dades de l’evolució del negoci en temps real.   Des del moment en que s’automatitza aquest procés, el propi sistema de lectura s’amortitza i comença a generar beneficis. Això implica que si es redueixen costos, el preu del producte es pot abaixar i ser més competitius.   El benefici pel supermercat està clar, però, a més a més, hi ha beneficis extra pel consumidor, a banda de la reducció del preu de la mà d’obra que es pot deduir del preu de venda final.

La seguretat alimentària

El codi EAN13 i la seva estructura

El codi de barres té una altra utilitat: garantir la seguretat alimentària.   Què hi ha dins d’un codi de barres que pugui garantir la seguretat alimentària dels consumidors?   Bàsicament hi ha 13 dígits numèrics on s’hi col·loca informació de la procedència del producte, en una organització de xifres dividida en quatre parts:

 • Entitat codificadora: Els primers dígits identifiquen quina és l’organització nacional on s’ha adscrit una empresa concreta al Sistema EAN. A la pràctica és el país on s’ha demanat el codi. Per exemple, a Espanya s’encarrega d’això Aecoc i el seu codi és el 84.
 • Codi d’empresa productora: és un número compost per entre 5 i 8 dígits, depenent de les necessitats de l’empresa, que identifica al propietari de la marca.
 • Codi de producte: completa els 12 primers dígits.
 • Dígit de control: consta d’un sol dígit i serveix per verificar que el codi llegit és correcte. Per a calcular-ho es dona la volta al número sense comptar el darrer dígit, es sumen els dígits de les posicions imparells, es multiplica per 3, se li sumen els dígits de les posicions parells i a aquest resultat se li resta el següent múltiple de 10. El resultat final ha de coincidir amb el dígit de control.

Per tant el codi de barres EAN 13 pot arribar a ser molt variable en funció de l’empresa que ho utilitzi. Un exemple real que osem a continuació correspon a l’oli d’oliva verge extra Cavaloca: codigo de barras EAN13 del aceite Cavaloca

 • Els dos primers dígits corresponen a Espanya mitjançant l’entitat codificadora AECOC: 84
 • Els cinc dígits següents identifiquen al productor: 37013.
 • Els cinc dígits següents identifiquen el producte: 76400.
 • L’últim dígit és el dígit de control, que aquí és el 1.

Comprovació del dígit de control

Comprovem si és correcte i ho verifiquem:

 1. Codi original sense l’últim dígit: 843701376400
 2. Donem la volta al número (de dreta a esquerra): 004673107348
 3. Suma de les posicions imparells: 0+4+7+1+7+4 = 23
 4. Suma de les posicions imparells multiplicat per 3: 23 x 3 = 69
 5. Suma dels dígits de les posicions parells: 0+6+3+0+3+8 = 20
 6. Suma total: 69+20 = 89
 7. Següent múltiple de 10: 90
 8. Resta entre el següent múltiple de 10 i la suma total = dígit de control: 90–89 = 1

Per tant, el dígit de control és correcte: és 1.

El codi de productor està fitxat com a mínim

Des del moment en que un productor es dóna d’alta, està fitxat a nivell internacional.   Té a la seva disposició fins a 99.999 codis de producte per anar generant. Aquests codis de producte es donen amb llibertat de sistematització dins de l’empresa productora.   La qüestió ideal és reservar una part dels 5 dígits pel producte (per exemple 3 dígits) i els altres dos reservar-los per número de lot o de mes de producció.   És molt probable que el productor no comuniqui totes les referències de producte que té a l’associació codificadora, amb la qual cosa, tenim:   El productor sí que està enregistrat a la base de dades i les seves dades estan disponibles per les organitzacions de seguretat alimentària internacionals, com ara ministeris de sanitat i de salut pública de tots els països del món.   El producte no sempre està enregistrat, o almenys no totes les variacions estan enregistrades. Per exemple: si es fa una promoció creuada d’un producte (per exemple salmó + torrades), és relativament probable que la base de dades mundial no tingui aquesta promoció puntual enregistrada, però el fabricant llavors ha de subministrar la informació sota demanda.

Crear i obtenir un codi de barres EAN-13 oficial

Ara ja sabem per què serveix un codi de barres. Anem a veure com podem obtenir-ne un.   De codis de barres n’hi ha de molts tipus, però a Europa es va començar a utilitzar el codi EAN-13 en el món de l’alimentació i es va establir una manera de “fer codis” de forma ordenada.   Per començar, tots els codis es donen amb la mateixa sistemàtica i els productors s’han d’afiliar a una organització que els proporciona.   A l’estat espanyol, l’organització es diu AECOC.   El primer pas és, doncs, afiliar-se, aportar les dades bàsiques i la documentació sanitària necessària. Un cop fet això, el productor ja pot sol·licitar codis per productes concrets que vulgui comercialitzar.   L’AECOC proporciona cada codi numèric i una mostra gràfica, que d’altra banda s’ha de pagar.   Des d’aquest moment estem fitxats pel codi, però la ventatja principal és que qualsevol supermercat del món sap de quin producte es tracta només llegint el codi de barres amb una pistola làser.   L’AECOC està dins d’una organització a nivellmundial que es diu GS1, i aquesta organització abasta ja el 75% dels països, i s’està demanant cada cop més a totes les grans superfícies del món i creix la seva implantació a tot arreu.   De cara a l’exportació, ràpidament ens adonem de que el codi de barres és molt útil, ja que els supermercats l’utilitzen també per portar el compte de les unitats existents en el seu stock, i per tant, ens faciliten comandes més ràpides.   Efectivament, quan la caixera fa la factura de la compra, l’ordinador central del supermercat descompta les unitats que estem comprant de l’stock d’existències.   Quan el supermercat arriba al límit de stock mínim, llença de forma automàtica les comandes de reposició per garantir que el lineal continua plé.   Per tant, ens garantim que ens facin més ràpid les comandes de reposició.

Utilitat a les duanes

Per una altra banda, els codis de barres també es fan servir a les duanes, cada cop més, de forma que redueixen el temps de pas per la duana, agilitzant tràmits al poder tramitar abans el producte i verificar que està enregistrat en una associació com AECOC / GS1.   L’enllaç a la web d’AECOC és : http://www.aecoc.es   El cost d’afiliació per un petit productor és de 192 Euros. Cadascun dels codis costa uns 600 Euros a Espanya. Aquesta és una de les raons per les que sovint no es comunica el codi a AECOC fins que no ho sol·licita un supermercat o gran superfície.   És, per tant, molt important, que tingueu aquests codis, per que els canals de distribució on encara no es demanen, tendeixen a disminuir, treient oportunitats de venda als productes que no en tenen.

On podem obtenir informació d’un fabricant mitjançant el codi EAN13?

A la web, amb aquest enllaç: http://gepir.gs1.org/v32/xx/gtin.aspx?Lang=en-US Pantalla_localizacion_productor

Exemple d’aplicació pràctica del codi EAN13

Imaginem que es produeix una intoxicació causada per un bacteri que ha entrat al producte mitjançant un tap defectuós.   A partir del codi de barres es pot fer la recerca “cap enrera” del producte que ha causat el problema, arribar fins la fàbrica, veure en orígen quants d’aquests lots de producció tenen el tap defectuós i poden estar contaminats per retirar tots els lots afectats dels punts de venda.   S’envien els codis dolents a tots els punts de venda i els operaris dels supermercats, amb els lectors de codis, retiren les partides defectuoses de l’abast del consumidor.   El codi de barres no garanteix que el producte estigui en perfectes condicions, pero ajuda moltíssim a la detecció de productes i a treure’ls del mercat abans de que es produeixi una intoxicació massiva amb una gran rapidesa.   Si mirem enrera en la Història, recordarem intoxicacions alimentàries molt greus, com ara la de l’oli de colza, en una època (anys 80) on no es feia servir el codi de barres en la indústria agroalimentària.   Durant mesos i mesos es van anar trobant partides defectuoses, marques sospitoses que es citaven per la televisió, rumors justificats o interessats, empreses innocents esfonsades, etc.   Doncs bé, amb el codi de barres la intoxicació s’hagués pogut detectar amb eficiència i s’haguessin pogut treure les partides amb molta més rapidesa. El nombre de persones afectades hagués estat molt menor i no s’haguessin criminalitzat empreses indegudament.

Accés als codis EAN13 des de la banda del consumidor

Els consumidors poden accedir també des del seu mòbil a les dades del producte escanejant el codi amb la càmera del mòbil, la qual cosa és un factor de confiança a l’hora de comprar, sabent que el producte ha estat enregistrat en una associació segura a nivell internacional. L’aplicació en qüestió es diu eScan (també es coneix per BIDI) i es pot descarregar al mòbil des de http://escan.descargabidi.com   També està disponible per iPhone i iPad a la icona d’AppStore: Pantalla_BIDI_AppStore   Després d’escanejar un codi de barres d’una ampolla de llet que tinc a la nevera, em fa automàticament el reconeixement del codi de barres i tot seguit fa una recerca a la base de dades eScan, de forma que al cap d’un parell de segons puc veure a la pantalla del meu iPad el següent resultat:

Pantalla aplicación eScan

Pantalla aplicación eScan

EAN13, EAN14, EAN128 i logística

Fins ara hem vist que el codi EAN13 agilitza les gestions comercials, de seguretat alimentària i de magatzem, però no totes les operacions tenen la resposta en el codi EAN13.   EAN13 és un codi adequat per pasar productes per caixes enregistradores i aprofitar per agilitzar el procés de col·locació en els linials, prestatges, etc., així com per controlar els moviments de venda en temps real i compensar-los a la gestió de stocks.

El codi EAN14

Existeix una codificació EAN14 pensada per agrupar els codis EAN13 dins de caixes logístiques que portin conjunts de productes com ara dotzenes o centenes d’unitats.   El sistema EAN14 afegeix un dígit al principi, abans del codi EAN13.   Quins valors pot tenir el dígit inicial?   Aquest dígit, amb valors entre 1 i 8 expressa les diferents agrupacions del producte que es fan servir en les caixes logístiques per transportar-lo. Poden ser tipus 1, tipus 2, tipus 3, essent el fabricant el que especifica quantes unitats hi van a cada caixa.   El valor 9 indica que tenim una agrupació de pès variable, aplicable per productes com ara les fruites, els pernils, etc.   Elvalor 0 indica que el codi que el segueix és diferent quan es serveix en caixes de N unitats que quan es ven per separat.

El codi EAN128

El codi EAN128 es fa servir per sistemes logístics d’enviament i millora de la seguretat alimentària. Amplia la informació de producte i empaquetat, incloent aquesta informació:   Dates de fabricació, d’envasat, de consum preferent o de caducitat. Números de lot de producció. Pesos. Traçabilitat: Seguir el camí que va desde el productor fins el punt de venda al consumidor final. Seguir el camí invers que va des del punt de venda al consumidor fins a trobar l’origen. Ubicacions de magatzem (zona, prestatge o cubicle on s’ha de col·locar…)

IA i dades

No tota la informació és aplicable a un codi EAN128. Depèn del producte.   Per exemple, si estem parlant d’un pot de tomàquet, sí que hi poden intervenir les dates d’envasat i de caducitat, però en el cas en que estiguem parlant de tasses de cafè les dates de caducitat no tenen sentit.   El codi 128 permet especificar quin tema es toca i quin no.   La informació s’estructura amb un indicador de tema i els valors del tema.   Els indicadors de tema reben el nom “IA”, van entre parèntesi i són números de dos dígits.   Després dels dos dígits de l’indicador IA entre parèntesi, vé el valor corresponent.

Quins IA podem tenir?

 

IA Descripció Format
00 Codi Seriat de la Unitat d’Enviament (SSCC1 ) n2+n18
01 Codi GTIN de l’ítem a codificar n2+n14
02 Nombre d’article GTIN de productes continguts dins d’una altra unitat (acompanyat obligatòriament del IA 37) n2+n14
10 Nombre de lot o partida n2+an..20
11 Data de producció (AAMMDD) n2+n6
12 Data de pagament (AAMMDD) n2+n6
13 Data d’envasament (AAMMDD) n2+n6
15 Data de mínima durada (AAMMDD) n2+n6
17 Data de màxima durada (AAMMDD) n2+n6
20 Variant del producte n2+n2
21 Nombre de sèrie n2+an..20
22 HIBCC – quantitat, data, lot i connexió n2+an..29
240 Identificació addicional del producte n3+an..30
241 Número de producte assignat pel client n3+an..30
250 Número de sèrie secundari n3+an..30
251 Referència d’origen de l’entitat n3+an..30
30 Quantitat variable n2+n..8
310n-369n Mesures comercials i logístiques (Veure desglossament a continuació) n4+n6
37 Quantitat n2+n..8
390n Pagament total- àrea moneda única n4+n..15
391n Pagament total- amb codi freqüent ISO n4+n3+n..15
392n Pagament total- condicions comercials variables- àrea moneda única n4+n..15
393n Pagament total- condicions comercials variables- codi freqüent ISO n4+n3+n..15
400 Número de comanda demanat del client n3+an..30
401 Número de consignació n3+an..30
402 Número d’Identificació de l’enviament n3+n17
403 Codi de ruta n3+an..30
410 Expedir a (lliurar a) punt operacional utilitzant GTIN-13 n3+n13
411 Facturar a (carregar en compte) punt operacional utilitzant GTIN-13 n3+n13
412 Comprat a (punt operacional de la part on es realitza la compra) utilitzant GTIN-13 n3+n13
413 Expedir per a (lliurar per a – remetre a) punt operacional utilitzant GTIN-13 n3+n13
414 Punt operacional utilitzant GTIN-13 n3+n13
415 Punt operacional GLN (Global Location Number) de la línia de factura n3+n13
420 Expedir a (lliurar a) codi postal dins d’una única Autoritat Postal n3+n..20
421 Expedir a (lliurar a) codi postal precedit del codi del país ISO (3 dígits) n3+n3+an..9
422 País de naixement de l’animal n3+n3
423 País d’esquer n3+n3+n..12
424 País de producció del producte n3+n3
425 País de despiece n3+n3
426 País del procés complet (nascut, acarnissat i sacrificat en un mateix país) n3+n3
7001 Número d’estoc n4+n13
7002 Classificació UN/GEN. del tall i la carcassa n4+an..30
7030 País sacrifici i RSI de l’escorxador n4+n3+an..27
703x País de despiece i número registre sanitari del despiece n4+n3+an..27
8001 Productes bobinats-amplada, longitud, diàmetre del nucli, direcció i enllaços- n4+n14
8002 Número de sèrie electrònic per a telèfons mòbils cel·lulars n4+an..20
8003 Número GTIN i nombre de sèrie de retornables n4+n14+an..16
8004 Identificació GTIN seriada de l’actiu n4+an..30
8005 Preu per unitat de mesura n4+n6
8006 Component d’un article n4+n14+n2+n2
8007 Número de compte del banc n4+an..30
8008 Data i temps de producció n4+n8+n..4
8018 Nombre d’identificació de servei individualitzat n4+n18
8020 Nombre de referència del pagament n4+an..25
8100 Codi de cupó estès – NSC + codi d’oferta n4+n1+n5
8101 Codi de cupó estès – NSC + codi d’oferta + fi del codi d’oferta n1+n5+n4
8102 Codi de cupó estès – NSC n4+n1+n1
90 Aplicacions mútuament acordades n2+an..30
91-99 Aplicacions internes n2+an..30

Posem un exemple amb l’oli d’oliva Cavaloca que hem vist quan hem exposat el codi EAN13.   Imaginem que enviem un tipus de caixa que anomenarem tipus 1 i que contindrà 6 unitats, i que posem una data de caducitat.   L’estructura del codi 128 serà aquesta:

( 0 1 ) 1 8 4 3 7 0 1 3 7 6 4 0 0 1 ( 1 7 ) 1 4 0 9 3 0
IA producte Codi EAN14: Dígit 1= tipus de caixa de 6 unitats Resta del codi EAN-13: 843701376400 = codi de producte 1 = dígit de control de seguretat de lectura IA data de caducitat Data de caducitat mostrada en format AAMMDD

I ara que tenim el número que hem de codificar, fem servir la utilitat de codificació per obtenir el dibuix del codi de barres:

Solucions d’automatització de codi de barres

Contacteu amb nosaltres per poder ampliar el vostre sistema informàtic per imprimir etiquetes de codi de barres, per incorporar-les als vostres dissenys de caixes de producte, etc.   Disposem de solucions que permeten generar adhesius amb impressores làser:

 • Adhesius d’etiquetes EAN-13 per caixes d’unitats individuals a la venda per supermercats i grans superfícies.
 • Adhesius d’etiquetes EAN-14 per caixes de grups d’unitats.
 • Adhesius d’etiquetes grans EAN128 per col·locació a pallets retractilats.
 • Emissions de documentació i packing list per l’exportació amb etiquetes dels tres tipus incloses.

Ens podeu localitzar a www.alfonsgonzalez.com, serveis tecnològics a l’exportació, o enviant un email a info@alfonsgonzalez.com

 

 

Alfons González.
Enginyer de software i Master en Euroasian International Business.

 

Deixa un comentari