subscribe
Professor de tecnologies i màrqueting
Noviolencia

20 punts per a la preparació de l’acció noviolenta (Paco Cascón)

1.- Situar l’acció en un context general:

 • Context polític de l’acció.
 • Campanya o lluita de la qual forma part.

És important el fet que una acció dins d’una estratègia, ha de possibilitar no només un èxit parcial, sinó obrir el camí de les properes accions que ens porten a aconseguir l’objectiu de l’estratègia.

2.- Especificar clarament els objectius que es persegueixen:

 • Perquè …
  • Ajuda al bon desenvolupament de l’acció. Sempre hi ha un punt de referència.
  • És important per a la dinàmica del grup.
  • És fonamental per a l’avaluació de l’acció.
 • Com …
  • Concrets.
  • Realitzables.
  • Clars, per ser compresos per tots / es.
  • Que incideixin en els punts-clau (en relació amb l’anàlisi de la situació).
 • Errors freqüents
 • No es plantegen.
 • Es donen per sobreentesos.
 • Es generalitza.

3.- Establir la forma d’acció (en base als objectius)

 • Per …
  • Disminuir les contradiccions internes.
  • Augmentar l’eficàcia de l’acció.
 • Com …
  • Diferents tipus d’accions: de denúncia, d’intervenció, de boicot, de desobediència …
  • Analitzar els valors que es manifesten i / o subjacents en el tipus d’acció.
  • Valorar els aspectes pedagògicsErrors freqüents
  • No tenir en compte l’objectiu, en la forma de l’acció.
  • Encasellar-se en les formes d’acció de sempre.

4.- Tenir clars el nivell i les formes d’enfrontament de l’acció

 • Perquè …
  • Cal comptar amb les possibilitats reals del grup.
  • Cal tenir en compte la possibilitat que participi altra gent que no sigui del grup o que no prengui part en l’entrenament.
  • Cal preveure possibles confrontacions (policia,
 • Com …
  • Valorar els aspectes de: potència, seguretat, i economia; de la relació de grup-acció.
  • Analitzar altres experiències d’accions
 • Errors freqüents
  • No discutir això, pel que en l’acció poden donar-se actituds contràries.
  • Fer de l’acció una mostra de tossuderia.
  • No provocar el desitjat enfrontament.

5.- Demanar la major informació possible, necessària per a l’acció:

 • Per …
  • El bon funcionament de l’acció.
  • La seguretat personal i del grup.
 • Com …
  • Mitjançant la inspecció del lloc de l’acció, prèviament (característiques, llocs clau, presència policial, …)
  • Situar l’acció en el context horari.
  • Analitzar altres accions semblants.
 • Errors freqüents
  • Poca informació, que dóna lloc a: dependre de l’última hora, inseguretat del grup, fer-se malbé l’acció per imprevistos, etc.

6.- Aclarir les possibles conseqüències de l’acció:

 • Perquè …
  • És important per a preveure els passos següents, després de l’acció.
  • És important que cada un / a sàpiga al que es compromet.
 • De quin tipus …
  • Polítiques.
  • A la pròpia acció: a la gent del carrer, repressió, …
  • En el grup.
 • Errors frequents
  • Llevar-li importància (ja veurem després …)
  • No valorar-lo.

7.- Tractar els aspectes legals de l’acció:

 • Per …
  • Evitar cometre errors i fer malbé una acció per alguna martingala legal.
  • En tot moment, ser conscients del que es fa.
  • Donar confiança al grup.
  • Ser coherents amb la línia política del grup.
 • De quin tipus …
  • Marc legal / a-legal / il·legal de l’acció.
  • Possibilitats de detenció.
  • Conducta en cas de detenció.
 • Errors freqüents …
  • Recordar-se quan ja ha passat alguna cosa.

8.- Concretar quan comença i quan acaba l’acció:

 • Per …
  • Evitar els dubtes en un possible diàleg o enfrontament amb la policia.
  • Preveure possibles problemes de temps (l’acció s’allarga)
 • Com …
  • Determinar el temps de durada de l’acció,
  • Tenint en compte condicions de variabilitat (climàtiques, seguretat, …)
 • Errors freqüents
  • No considerar-ho.
  • Es sap quan es comença, però NO quan acaba.

9.- Decidir com s’actuarà en certes circumstàncies:

 • Per …
  • Afavorir la confiança de grup.
  • No deixar el desenvolupament de l’acció en mans d’altres
 • Com …
  • Preveure aquestes circumstàncies i reaccions.
 • Errors freqüents
  • “En l’acció veurem …”.
  • Deixar per fet que prendrem una actitud, sense que hi hagi hagut un diàleg entre tots.
  • No tenir en compte a un altre gent que se sumi a última hora.

10.- Aclarir quina serà la relació del grup amb la gent del carrer:

 • Per …
  • Afavorir una possible solidaritat amb l’acció i el grup.
  • Evitar enfrontaments estèrils.
  • Preveure respostes a possibles provocacions.
 • Com …
  • Mitjans: escrit, teatre-pamflet, cartells, …
  • Actitud oberta i comunicativa.
 • Errors freqüents
  • Creure que amb posar-se un cartell ja està tot …
  • Passar de la gent.
  • No establir “comunicació” entre l’acció-grup i la gent.

11.- Treballar la confiança de grup:

 • Perquè …
  • La cohesió de grup és fonamental en l’acció.
  • S’eviten picabaralles, mals rotllos,
  • Disminuir el risc de “campi qui pugui”.
 • Com …
  • Posar en comú pors, inseguretats
  • Jocs de confiança.
  • Coneixement personal.
 • Errors frequents
  • Ni plantejar-ho.

12.- Conèixer formes d’afavorir la confiança de grup durant l’acció:

 • Per …
  • Afavorir la cohesió de grup en circumstàncies difícils.
 • Com …
  • Tocar-se físicament, cantar, xiular, mirar-se als ulls, establir signes en cas de perill personal, …
 • Errors frequents
  • Ni plantejar-ho (afortunadament sol haver encerts espontanis).

13.- la necessitat d’una postura clara del grup en l’acció:

 • Per …
  • Afavorir la cohesió del grup.
  • Evitar posteriors frustracions en relació a l’acció.
  • Evitar posteriors frustracions amb els altres participants.
 • Com …
  • Preveure supòsits i conductes.
  • Veure punt 12.
  • Establir un mecanisme de presa de decisions.
  • Recordar les decisions preses; en començar l’acció.
 • Errors frequents
  • Donar-ho per fet.

14.- Mantenir una postura activa durant l’acció:

 • Per …
  • Evitar perdre la iniciativa durant l’acció.
  • Afavorir la creativitat del grup.
 • Com …
  • Prevenir possibles actituds policials.
  • Prendre consciència de la postura activa de cada persona durant tota l’acció.
 • Errors freqüents
  • Posar-se el cartell i abandonar-se al recorregut.
  • Posar-se a la defensiva, deixant la iniciativa a altres (policia, …)

15.- Preveure formes d’autoprotecció:

 • Per …
  • Augmentar el nivell de seguretat de l’acció.
  • Augmentar la confiança de cada un / a.
  • Disposar de recursos en l’enfrontament.
 • Com ….
  • Postures de protecció.
  • Evitar portar a sobre certes coses.
  • Roba adequada.
  • Conèixer i saber afrontar els gasos, dolls d’aigua, gossos,
  • Crit-clau en cas de perill.
  • Altres tècniques: la histèria, spaghetti, …
 • Errors freqüents
  • No tenir-ho en compte.
  • Fer-se el màrtir.

16.- Definir l’estructura i comunicació dins del grup durant l’acció:

 • Perquè …
  • Es poden donar situacions imprevistes.
  • Relació amb periodistes,
 • Com …
  • Establir formes per prendre decisions.
  • Treballar la decisió per consens.
  • Establir en el seu cas un portaveu (o tots?).
 • Errors freqüents
  • Caos.
  • Dependre de la Iniciativa d’una persona.

17.- Preparar el grup de suport:

 • Per …
  • Millorar l’acció.
  • Demanar Informació sobre l’acció.
  • Establir una xarxa de solidaritat en cas de detencions, …
 • Com …
  • Contactes premsa.
  • Material gràfic.
  • Direccions de participants (no portar durant l’acció).
  • Contacte advocats.
  • Qüestions de suport material de l’acció.
  • Infraestructura: telèfon, local,
 • Errors freqüents
  • El grup de suport no està durant la preparació de l’acció.
  • Es deixa a la gent amb menys experiència.
  • No es prepara prou.

18.- Preparació tècnica / materials: si és possible pel propi grup

 • Perquè …
  • Són part de l’acció.
  • Dóna dimensió de grup.
 • Com …
  • Posar en comú les idees.
  • Formes de treball per grups.
 • Errors freqüents
  • Es deixa per a última hora.
  • No es cuida la “qualitat”.

19.- Experimentar l’acció: (joc de rol)

 • Per …
  • Veure / experimentar respostes (pròpies i alienes).
  • Recollir qüestions que no es preveien.
  • Adonar qüestions que cal treballar més en el grup (comunicació, confiança, …).
  • Millorar l’acció.
 • Com …
  • Joc de rol i tècniques de visualització.
 • Errors frequents
  • Passar …

20.- Avaluar l’acció:

 • Per …
  • Veure si s’ha aconseguit el que es pretenia.
  • Aprendre per a noves accions com cal fer i com no cal fer les coses.
  • Fomentar la comunicació i evitar mals rotllos entre els participants.
 • Com …
  • En relació als objectius.
  • Aportar les dades recollides per l’observació exterior del grup de suport.
  • Avaluació interior, de part dels participants, sobre el desenvolupament de l’acció, moments-clau, sentiments, …
 • Errors frequents
  • No es fa.

 

Deixa un comentari