subscribe
Professor de tecnologies i màrqueting

Disseny de Packaging

Disseny de packaging

Dissenyem el packaging per supermercats i grans superfícies en funció del tipus d’expositor, tipus de producte, tipus de linial o armari frigorífic, etc.

Caixes per linials i/o cartró dur per congelats

Caixa Paella Barcelona / Caja Paella Barcelona

Caixa Paella Barcelona / Caja Paella Barcelona

Caixes amb finestres transparents per expositors

Caixa per sobres transparents tancats al buit / Caja para sobres transparentes al vacío

Caixa per sobres transparents tancats al buit / Caja para sobres transparentes al vacío

Sobre per penil envasat al buit

Disseny de sobre de pernil al buit / Diseño de sobre de jamón al vacío

Disseny de sobre de pernil al buit / Diseño de sobre de jamón al vacío

Altres elements de packaging per shopping i gourmet shop

Packaging Mix shopping

Packaging Mix shopping

Elements HORECA

HORECA_Elements