subscribe
Professor de tecnologies i màrqueting

Gestió de bases de dades

SINOPSI

Gestión de Bases de datos

Gestión de Bases de datos

La present obra està dirigida als estudiants del Cicle Formatiu Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, en concret per al Mòdul Professional Gestió de bases de dades. L’objectiu d’aquest llibre és que l’estudiant adquireixi tres aspectes essencials necessaris per a un bon desenvolupament professional i laboral al camp de la gestió de bases de dades: coneixements, habilitats pràctiques i actituds proactives. Les actituds proactives es fomenten a partir de la comprensió dels models de negocis reals i la seva cristal·lització en forma de models de dades aplicables a aquests negocis. El llibre comença amb una introducció als sistemes d’emmagatzematge en arxius i repassa els diferents tipus segons el seu accés. Detalla els conceptes de sistemes d’informació i de bases de dades, desembocant en les bases de dades relacionals. Entra en els gràfics de disseny Entitat/Relació, la normalització d’entitats i els models de dades. Prossegueix amb el llenguatge SQL i explica les instruccions dels grups DDL (definició d’estructures), DML (manipulació de dades) i DCL (control de seguretat). Finalment dedica alguns capítols a arquitectures d’accés a dades i a bases de dades distribuïdes. Els capítols inclouen activitats i exemples, incloent la construcció d’un lloc web de base de dades, amb el propòsit de facilitar l’assimilació dels coneixements tractats i proporcionar una base ja construïda sobre la qual poder consolidar i ampliar els primers desenvolupaments de projectes de l’alumne. Així mateix, incorporen tests de coneixements i exercicis proposats amb la finalitat de comprovar que els objectius de cada capítol s’han assimilat correctament. A més, incorpora un CD-ROM amb material de suport i complementari.

Descarrega’t ara el llibre en format PDF per 5 € fent clic aquí.

Més informació a la web de l’editorial: http://www.ra-ma.es/libros/GESTION-DE-BASES-DE-DATOS-CFGS-INCLUYE-CD-ROM/5880/978-84-9964-003-7