subscribe
Professor de tecnologies i màrqueting

Programació de bases de dades amb C#

SINOPSI

Programación de bases de datos con C#

Programación de bases de datos con C#

El llenguatge C# 3.0 de Visual Studio 2008 amb el Framework .NET v. 3.5 s’ha convertit en l’elecció per a molts programadors per la seva flexibilitat, la seva seguretat, el seu net disseny, la seva orientació a objectes i la seva immensa biblioteca de funcions.

Les bases de dades són el fonament de la programació d’aplicacions comercials i en ple segle XXI evolucionen cap a a programació orientada a objectes, el llenguatge XML i les aplicacions web.

Aquest llibre està dirigit als programadors, analistes i enginyers que desitgen entendre aquestes tècniques il·lustrades immediatament mitjançant exemples clars de codi font en C#.

Es dóna un tractament molt complet a les tècniques més innovadores de programació de bases de dades, especialment reforçats amb Microsoft SQL Server 7.0, 2000, 2005 i 2008.

El lector trobarà tant temes d’iniciació com avançats.

Dins dels temes inicials aquest llibre cobreix SQL, anàlisi Entitat/Relació, la tecnologia ADO.NET, connexions, ODBC, estructures de bases de dades, transaccions, bloquejos, esdeveniments, consultes clàssiques, comandos, controls i interfícies.

També trobarà temes avançats com encriptació, procediments emmagatzemats (stored procedures), arquitectura multicapa i objectes de negoci, gestió d’errors i excepcions, paràmetres d’entrada i sortida en procediments emmagatzemats i estesos, camps binaris llargs (BLOB) per a tractament d ‘imatges, arxius incrustats i columnes de desbordament XML, consultes en format XML, XPath, DOM, aplicació de transformacions XSL per a la generació de pàgines HTML (XHTML), comunicació de paquets XML amb OpenXML i BulkLoad, esteneu stored procedures amb Visual C++ .NET, sistemes connectats i desconnectats mitjançant DataSets i DataAdapters i molt més.

Finalment es tracta la part més innovadora del tractament de bases de dades: Linq per a objectes, Linq per a SQL i Enllaç per a entitats (Entity Framework).

Més informació a la web de l’editorial: http://www.ra-ma.es/libros/PROGRAMACION-DE-BASES-DE-DATOS-CON-C/5926/978-84-7897-971-4