subscribe
Professor de tecnologies i màrqueting

Programació informàtica

Dissenyem i programem aplicacions informàtiques per les empreses amb la premisa d’adaptar-se al 100% al seu model de negoci. Tots els nostres desenvolupaments parteixen d’una mentalitat empresarial i tenen com a finalitat que l’aplicatiu es construeixi durant un periode on anirem optimitzant tant l’aplicatiu com el funcionament de l’empresa.

Les aplicacions informàtiques ens serveixen per descobrir en el procés d’implantació que l’empresa evoluciona dia a dia i el software es fa de forma evolutiva també.

CRMs, ERPs, webs vinculades als CRMs i als processos de vendes per Internet, són exemples concrets de les aplicaciones que més estem dissenyant i instal·lant en aquests darrers anys.